Domov / Aktuality / Ako v škole zdravo sedieť a písať

Trpíte spánkovými poruchami dýchania?

Chrápanie je nepríjemným nočným zážitkom pre všetkých tých, ktorí ho musia od svojho spiaceho partnera znášať. Tí tolerantnejší chrápajúcu osobu jemne upozornia či prevrátia na bok, avšak niekedy je chrapot taký hlučný, že to druhú osobu odoženie do vedľajšej izby.

Málo ľudí však vie, že chrápanie, ktoré je niekedy nesprávne považované za prejav hlbokého spánku, môže v prípade neliečenia spôsobovať vážne zdravotné komplikácie, v krajnom prípade vedúce až k smrti. 

Častejšie chrápu muži

Chrápanie sa vyskytuje približne u 5 – 10 % dospelej populácie, častejšie u mužov ako žien. Najviac ním trpia ľudia, ktorí sú obézni. Nie vždy však samotné chrápanie predstavuje život ohrozujúci stav, no varovné signály je lepšie nepodceňovať. Jedným z nebezpečných príznakov je tzv. spánkové apnoe, teda zastavenie prietoku vzduchu pri nose alebo pri ústach najmenej na 10 sekúnd. „Zjednodušene povedané, je to ten moment, kedy spiaci počas chrápania urobí prestávku v nádychoch a nastane niekoľkosekundové ticho, pričom následne chrapot vyvrcholí akýmsi výbuchom sprevádzaným hlasným zachrapčaním,“ uvádza MUDr. Branislav Drugda, lekár zo Spánkového laboratória v Bratislave.

Čo je to spánkové apnoe?

Spánkové apnoe je porucha spánku, ktorá je charakterizovaná opakovaným prerušením dýchania v rámci spánkového cyklu. Tieto prerušenia sú spôsobené uvoľnením mäkkého tkaniva v dýchacích cestách, ktoré zabraňuje vstupu kyslíka do pľúc. Výsledkom je, že vzduch sa nemôže dostať do pľúc, hladina oxidu uhličitého v krvi sa zvyšuje a spánok sa naruší. Ľudia trpiaci spánkovým apnoe opakovane počas spánku dýchať, pretože u nich dochádza ku kolapsu dýchacích ciest.

Príznaky spánkového apnoe

Neliečené spánková porucha dýchania súvisí s množstvom zdravotných rizík. Jednak je to krátkodobá záťaž najmä na srdce a cievy a zastavenie prísunu kyslíka do organizmu, predovšetkým sú to však dlhodobé komplikácie, ktoré zhoršujú kvalitu života postihnutej osoby. U pacientov s neliečenou formou spánkového apnoe je až trikrát vyššie riziko mŕtvice. „Ide však aj o psychické a sociálne následky, kedy bol v súvislosti so spánkovými poruchami spozorovaný napríklad pokles duševnej výkonnosti, pokles libida, impotencia, zábudlivosť, zhoršenie sústredenosti či pamäte,“ dodáva odborník zo Spánkového laboratória v Bratislave. Niektoré výskumy dokonca potvrdzujú priamu súvislosť neliečeného spánkového apnoe so vznikom dopravných nehôd zapríčinených mikrospánkom vodiča.Preto v prípade, ak u partnera spozorujete nasledovné príznaky, bude najlepšie, keď sa obrátite na spánkového špecialistu:

Nočné príznaky

Denné príznaky

Najlepšia je včasná diagnostika

Ak existuje obava, že trpíte spánkovým apnoe, je vhodné navštíviť lekára pre oblasť spánku a absolvovať skríningovú diagnostiku. Jej podstatou je monitorovanie pacienta počas spánku výhradne v domácom prostredí, pričom sa monitoruje pulzová frekvencia a saturácie kyslíka v krvi, ktorá je snímaná z prsta ruky prostredníctvom pulzoxymetra. Pacientovi sa pulzoxymeter zapožičia na nočné monitorovanie domov. Následne záznam vyhodnotí lekár. Ak vyšetrenie potvrdí prestávky v dýchaní, je u pacienta indikované komplexné polysomnografické vyšetrenie. Ak záznam nepotvrdí prestávky v dýchaní, lekár navrhne ďalší spôsob diagnostiky a liečby u špecialistov (ORL, kardiologická ambulancia a iné). 

Podobné články