Domov / Aktuality / Ako v škole zdravo sedieť a písať

Prevod práv a povinností z Falck Emergency a.s. na Patient Management Services s.r.o.

Vážení klient, radi by sme Vás týmto informovali, že spoločnosť Falck Emergency a.s., ktorá zabezpečuje komplexný manažment potrieb pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach prevádzkovaných spoločnosťou Falck Healthcare a.s., prevedie s účinnosťou od 01.09.2020 časť podniku na spoločnosť Patient Management Services s.r.o.

Okrem zmeny zmluvného partnera tento prevod práv a povinností neovplyvní Vaše súčasné zmluvné podmienky.

 

V súvislosti s prípravou tohto prevodu je v záujme oboch spoločností zabezpečenia plynulého prevodu zmluvných vzťahov a činnosti, čím môže dôjsť aj k poskytnutiu osobných údajov fyzických osôb. Ak máte oprávnený dôvod, môžete proti takémuto poskytnutiu Vašich údajov namietať. Máte tiež ďalšie práva na ochranu Vašich osobných údajov v zmysle dokumentu „GDPR - Politika ochrany osobných údajov“ a v zmysle „Informácie o spracúvaní osobných údajov“, ktoré sú dostupné na webovom sídle Falck a ďalšie práva podľa Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tejto zmeny, prosím, kontaktujte info@falck.sk.

 

S pozdravom,

 

Za Falck Emergency a.s.

Podobné články