Domov / Aktuality / Závislosť od nikotínu je taká silná, ako závislosť na tvrdých drogách

Závislosť od nikotínu je taká silná, ako závislosť na tvrdých drogách

Pokúsiť sa prestať fajčiť je nesmierne ťažké. Dôvodom je starý známy nikotín – látka alebo skôr droga, na ktorú si približne 85% fajčiarov vybuduje silnú závislosť.

Pre priblíženie, nikotínová závislosť je približne taká silná, ako závislosť od heroínu alebo kokaínu a jej následky sú uvedené v medzinárodnej klasifikácii chorôb. Správne by sme teda nemali označovať fajčenie ako zlozvyk, ale ako závislosť, u ktorej môže trvať aj niekoľko mesiacov či rokov, než sa jej fajčiar úplne zbaví.  

Je dôležité dodržiavať týchto 5 bodov

Štúdie ukázali, že týchto päť bodov je dôležitých, aby ste prestali fajčiť. Najlepšie predpoklady na úspech budete mať vtedy, ak ich budete uplatňovať všetky:

  1. Buďte sám pripravený a naozaj rozhodnutý prestať fajčiť.
  2. Získajte stálu podporu svojho okolia.
  3. Snažte sa zmeniť  svoj životný štýl celkovo – t.j. postupne pridať pravidelný pohyb, ale aj oddych, upraviť stravovacie návyky. Zmena musí byť však postupná, ale dôsledná.
  4. Ak je to potrebné, užívajte aj lieky na podporu zanechania fajčenia, ale užívajte ich presne podľa návodu.
  5. Pripravte sa však aj na zvládnutie ťažkých situácií v priebehu odvykania i prípadnej recidívy fajčenia.

Elektronické cigarety problém neriešia

Hoci existujú rôzne druhy elektronických cigariet, pri fajčení ktorých človek nevdychuje dym, ale vodnú paru, fajčiar sa pri ich fajčení svojej závislosti na nikotíne nezbaví. Dokonca súčasná prevratná novinka na trhu v podobe unikátnej elektronickej cigarety podľa MUDr. Marianny Šeligovej, PhD. - pneumologičky z Pneumo – Alergo Centra v Bratislave, nepredstavuje zdravšiu alternatívu fajčenia a už vôbec nie je určená pre tých, ktorí chcú skoncovať s fajčením raz a navždy. “Počas fajčenia elektronickej cigarety je nikotín dodávaný do organizmu v oveľa čistejšej forme. Závislosť na ňom teda vzniká oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Pôsobením nikotínu v tejto „čistejšej“ podobe má za následok výraznejšie pôsobenie na kardiovaskulárny systém – t.j. vzostup tlaku, zúženie ciev. Pre lepšiu predstavu – fajčiar takýchto cigariet má vyššie riziko akútnych kardiovaskulárnych príhod – napr. srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda, hypertenzná kríza a podobne,” uvádza MUDr. Šeligová.

Prestať má zmysel v akomkoľvek veku

Mnoho ľudí si určite povie, že v ich veku sa už neoplatí prestať fajčiť. “Je to omyl, skoncovať s fajčením má zmysel v akomkoľvek veku,” hovorí pneumologička z Pneumo – Alergo Centra v Bratislave. Riziko ochorení v dôsledku fajčenia sa zníži zhruba o tretinu už po roku nefajčenia, za päť rokov o polovicu a po 10-15 rokoch bez cigarety je takmer zrovnateľné s nefajčiarom. „Náš protifajčiarsky program je určený pre všetky vekové kategórie,“ dodáva MUDr. Šeligová.V rámci neho ponúka zariadenie okrem úvodných informácií o liečbe tabakovej závislosti aj vstupné špecializované pneumologické vyšetrenie - anamnézu, klinické vyšetrenie, Smokerlyser Bedfont, spirometriu, bronchomotorické testy podľa zistených pľúcnych funkcií, zhodnotenie röntgenového vyšetrenia hrudníka, rovnako ako aj poradenstvo a klinické kontroly.

Pred odvykaním by sa mal dať fajčiar dôkladne vyšetriť

Každý, kto sa pokúša zanechať fajčenie, môže využiť podporu liečiv. Pred ich zakúpením by sa však mal poradiť so svojím lekárom. Konzultácia lekára je dôležitá najmä u nasledovných skupín fajčiarov: tehotné ženy alebo chystajúce sa otehotnieť; mladí fajčiari, ktorí majú menej ako 18 rokov; fajčiari s inými, najmä chronickými pridruženými ochoreniami; fajčiari užívajúci iné liečivá, alebo aj fajčiari, ktorí fajčia menej než 10 cigariet denne. Závislosť na fajčení a jej rôzne stupne je možné identifikovať prostredníctvom modifikovaného Fagerströmovho testu pre nikotínovú závislosť. “Pacientom odporúčame absolvovať vstupné špecializované pneumologické vyšetrenie najmä z toho dôvodu, aby sa zhodnotil celkový zdravotný stav pacienta a zachytili sa prípadné zmeny, resp. ochorenia pľúc vznikajúce v súvislosti s fajčením. Samozrejme aj s následným zahájením liečby a ďalším sledovaním pacienta,“ dodáva na záver odborníčka z Pneumo – Alergo Centra v Bratislave.

Podobné články