Domov / Pneumo - Alergo

Pneumo - Alergo Centrum, Bratislava

Špecializované zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexný manažment chorôb dýchacieho ústrojenstva, alergických a imunologických ochorení detí aj dospelých. Po viac ako 10-tich rokoch pôsobenia na trhu sa zaradilo medzi špičkové zariadenia, ktoré zavádza do liečby najnovšie poznatky pomocou nadštandardného prístrojového vybavenia.


Ponuka služieb

Ponuka služieb:

  • Ambulancie klinickej imunológie a alergológie pre deti aj dospelých
  • Ambulancie pneumológie a ftizeológie pre deti aj dospelých
  • Funkčná diagnostika respiračného a kardiálneho ústrojenstva
  • Spánkové laboratórium (pulzoxymetria, polygrafia, polysomnografia.

Špičkové ambulancie pre vaše zdravie