Domov / Pneumo - Alergo / Ambulancia pneumológie a ftizeológie pre deti

Ambulancia pneumológie a ftizeológie pre deti

Ambulancia zameraná na starostlivosť o detských pacientov s ochoreniami dýchacieho ústrojenstva na podklade alergie alebo porúch imunity, vrátane pľúcnych ochorení špecifickej etiológie. Pre najmenších zabezpečuje preventívnu, diagnostickú a liečebnú starostlivosť. Úzko spolupracuje s odborníkmi v oblasti imuno – alergológie priamo v poliklinike Pneumo – Alergo Centra.


Ponuka služieb

Diagnostika a liečba pľúcnych chorôb vykonávané v ambulancii:

  • liečba prieduškovej astmy alergického aj nealergického pôvodu
  • individualizované profylaktické a liečebné programy podľa potrieb konkrétneho pacienta pri chronických respiračných infektoch, ako aj zriedkavejších formách pľúcnych ochorení
  • funkčná diagnostika respiračného ústrojenstva na základe merania pľúcnych funkcií (spirometria), ako aj diagnostika a monitorovanie astmy
  • analýza frakčnej exkrécie oxidu dusíka (inflamometria)
  • vykonávanie profylaktických a liečebných programov podľa zdravotného stavu pacienta
  • ako špecializované vyšetrenia sa v ambulancii funkčnej diagnostiky realizuje celotelová pletyzmografia zameraná na stanovenie pľúcnych objemov, špecifického odporu dýchacích ciest, atď.
  • pri zvýšenej dráždivosti priedušiek sa využíva testovanie bronchiálnej hyperreaktivity pomocou bronchomotorických testov bronchoprovokačných, pri obštrukčných ventilačných poruchách farmakologické bronchodilatačné testy
  • na žiadosť pacienta vykonáme komplexné zhodnotenie funkčnej zdatnosti dýchacieho ústrojenstva

 

Doc. MUDr. Martin Brezina, CSc.

Lekár

B. Dudinská

Zdravotná sestra

Ordinačné hodiny:

Pondelok 8:00 - 14:00
Utorok 8:00 - 14:00
Streda 12:00 - 18:00
Štvrtok 8:00 - 14:00
Piatok 8:00 - 14:00

Zmluvné poistenie:

všetky poisťovne


Špičkové ambulancie pre vaše zdravie