Domov / Pneumo - Alergo / Spánkové laboratórium

Spánkové laboratórium

Špecializované neštátne zariadenie, ktoré sa zaoberá skríningom, diagnostikou, liečbou porúch spánku a spánkových porúch dýchania.


Ponuka služieb

Spánkové laboratórium sa zameriava na:

 • diagnostiku a liečbu spánkových porúch dýchania, tzv. obštrukčné spánkové apnoe (OSA)
 • diagnostiku a liečbu porúch spánku (nadmerná denná spavosť, nespavosť, námesačníctvo a iné)

 

Čo je spánkové apnoe?

Spánkové apnoe je porucha spánku, ktorá je charakterizovaná opakovaným prerušením dýchania v rámci spánkového cyklu. Tieto prerušenia sú spôsobené uvoľnením mäkkého tkaniva v dýchacích cestách, ktoré zabraňuje vstupu kyslíka do pľúc. Výsledkom je, že vzduch sa nemôže dostať do pľúc, hladina oxidu uhličitého v krvi sa zvyšuje a spánok sa naruší. Ľudia trpiaci OSA prestávajú opakovane počas spánku dýchať, pretože u nich dochádza ku kolapsu dýchacích ciest.

Spánkové apnoe postihuje na Slovensku približne 5 – 10 % dospelej populácie. Častejšie sa vyskytuje u mužov ako u žien. Potenciálne nebezpečné symptómy, akým je napríklad chrápanie, sa často prehliadajú, lebo sú zvyčajne považované za prejavy hlbokého spánku. Ochorenie tak ostáva často nediagnostikované.

 

Aké sú symptómy spánkového apnoe?  

Neliečené spánkové apnoe súvisí s množstvom zdravotných rizík. Preto v prípade, ak spozorujete nasledujúce príznaky a symptómy, obráťte sa na spánkového špecialistu:

Nočné príznaky

 • vytrvalé hlasité chrápanie
 • zreteľné prestávky v dýchaní
 • pocit dusenia sa alebo lapanie po dychu
 • časté návštevy toalety
 • nepokojný spánok 

Denné príznaky

 • ranné bolesti hlavy
 • nadmerná denná únava a ospalosť
 • zlá koncentrácia
 • podráždenosť
 • depresie

Neliečenie obštrukčného spánkového apnoe vedie k rade život ohrozujúcich stavov ako sú:

 • kardiovaskulárne choroby
 • mozgová príhoda
 • vysoký krvný tlak
 • cukrovka 2. typu a iné

 

Ako sa môžem nechať diagnostikovať?

Za diagnostický štandard spánkových porúch dýchania sa v súčasnosti celosvetovo považuje kompletné polysomnografické (PSG) vyšetrenie, ktoré je možné realizovať iba v špecializovanom spánkovom laboratóriu. PSG prístroj je konštruovaný na monitorovanie viacerých funkcií počas spánku pacienta (prietok vzduchu nosom a ústami, dýchacie pohyby hrudníka, brucha, polohu tela, saturáciu O2,EKG, EOG, EEG, EMG, pohyby končatín, chrápanie, senzor na meranie tlaku v pažeráku, pH-meter, kapnograf, snímač na kontinuálne meranie TK a iné), ktoré možno pomocou grafických výstupov na monitore počítača sledovať a vyhodnotiť. 

 

Medzi diagnostické metódy využívané pri liečbe pacientov patria:

 • SPÁNKOVÁ PULZOXYMETRIA - je skríningová diagnostika spánkových porúch dýchania. Jej podstatou je monitorovanie pacienta počas spánku výhradne v domácom prostredí, pričom sa monitoruje pulzová frekvencia a saturácie kyslíka v krvi, ktorá je snímaná z prsta ruky prostredníctvom pulzoxymetra. Pacientovi sa pulzoxymeter zapožičia na nočné monitorovanie domov. Následne záznam vyhodnotí lekár. Ak vyšetrenie potvrdí prestávky v dýchaní, je u pacienta indikované komplexné polysomnografické vyšetrenie. Ak záznam nepotvrdí prestávky v dýchaní, lekár navrhne ďalší spôsob diagnostiky a liečby u špecialistov (ORL, kardiologická ambulancia a iné). KÚPIŤ ONLINE!
 • POLYSOMNOGRAFIA - je rozšírená diagnostická metóda, pomocou ktorej je pacient je vyšetrovaný v špecializovanej miestnosti – spánkovom laboratóriu, a to spravidla od 22,00 hod do 06,00 hod. Toto neinvazívne a komplexné vyšetrenie analyzujúce spánkový elektroencefalogram, elektrokardiogram, elektrookulogram, prietoky dýchaného vzduchu, saturáciu krvi kyslíkom atď. Polysomnografický nález hodnotí lekár po ukončení merania. Stanoví sa diagnóza a navrhne optimálny liečebný postup. 

Ordinačné hodiny:

Objednávanie pacientov po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

Zmluvné poistenie:

Vyšetrenie nie je hradené zdravotnými poisťovňami.


Špičkové ambulancie pre vaše zdravie