Domov / Pneumo - Alergo / Spánkové laboratórium

Spánkové laboratórium

Jedinečné zariadenie určené na odhalenie a následnú liečbu spánkových porúch dýchania.


Ponuka služieb

Za „zlatý diagnostický štandard“ spánkových porúch dýchania sa v súčasnosti celosvetovo považuje kompletné polysomnografické (PSG) vyšetrenie, ktoré je nutné realizovať v špecializovanom spánkovom laboratóriu. PSG prístroj je konštruovaný na monitorovanie viacerých funkcií počas spánku pacienta (prietok vzduchu nosom a ústami, dýchacie pohyby hrudníka, brucha, polohu tela, saturáciu O2 ,EKG, EOG, EEG, EMG, pohyby končatín, chrápanie, senzor na meranie tlaku v pažeráku, pH-meter, kapnograf, snímač na kontinuálne meranie TK, ... ), ktoré možno pomocou grafických výstupov na monitore počítača sledovať a vyhodnotiť.

 

Medzi diagnostické metódy využívané pri liečbe pacientov patria:

  • spánková pulzoxymetria určená na diagnostiku spánkových porúch dýchania monitorovaním pacienta počas spánku výhradne v domácom prostredí založená na monitorovaní pulzovej frekvencie a saturácie kyslíka v krvi
  • polysomnografia ako neinvazívne a komplexné vyšetrenie analyzujúce spánkový elektroencefalogram, elektrokardiogram, elektrookulogram, prietoky dýchaného vzduchu, saturáciu krvi kyslíkom atď.

 

MUDr. Ján Hronec

MUDr. Branislav Drugda

MUDr. Mária Drugdová

MUDr. Marianna Šeligová, PhD.

Lekár

H. Reháková

Zdravotná sestra

Ordinačné hodiny:

Objednávanie pacientov po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

Zmluvné poistenie:

Vyšetrenie nie je hradené zdravotnými poisťovňami.


Špičkové ambulancie pre vaše zdravie