Domov / Pneumo - Alergo / Tím špecialistov

Tím špecialistov

Pneumo-Alergo Centrum patrí vďaka svojmu zameraniu, skúseným lekárom a rozsahu služieb medzi špičku vo svojej oblasti. Tím odborníkov sa špecializuje na diagnostiku a liečbu ochorení dýchacieho ústrojenstva, alergické a imunologické ochorenia detí a dospelých. Ako jedno z mála zariadení na Slovensku sa venuje aj diagnostike a liečbe spánkových porúch dýchania.


Ponuka služieb

Imunológ

MUDr. Zuzana Rennerová, PhD.

Bratislava

MUDr. Adriana Kondrlíková

Bratislava

Pneumológ

MUDr. Mária Drugdová

Bratislava

MUDr. Marianna Šeligová, PhD.

Bratislava

MUDr. Branislav Drugda

Bratislava

Doc. MUDr. Martin Brezina, CSc.

Bratislava

Špičkové ambulancie pre vaše zdravie