Domov / Polikliniky

Moderné polikliniky Falck Healthcare

Služby našich všeobecných lekárov a rôznych odborných špecialistov sú vám plne k dispozícii v priestoroch s moderným technickým vybavením. Preventívna a liečebná zdravotná starostlivosť, komplexný manažment klienta pri zdravotnej starostlivosti ako aj pracovná zdravotná služba je poskytovaná celoročne poistencom všetkých zdravotných poisťovní.


Ponuka služieb

Navštívte moderné polikliniky Falck Healthcare


Špičkové služby pre vaše zdravie