Domov / Polikliniky / Poliklinika J. Jonáša, Bratislava / Ambulancia všeobecného lekára

Ambulancia všeobecného lekára

Poskytujeme zdravotnú starostlivosť pacientom nad 18 rokov veku. Ponúkame základnú diagnostiku a liečbu akútnych a chronických ochorení. Súčasťou ponuky sú aj preventívne prehliadky nad rámec úhrady z verejného zdravotného poistenia.


Ponuka služieb

Ambulancia poskytuje vyšetrenia súvisiace s príznakmi:

  • dýchacích ciest,
  • močových ciest,
  • tráviacej sústavy,
  • pohybovej sústavy.

Ambulancia disponuje prístrojom CRP na odlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie, EKG prístrojom a prístrojom pre vyšetrenie kapacity pľúc (spirometer).

 

Nové zdravotné stredisko (Jána Jonáša 3)

MUDr. Michal Patočka

MUDr. Mária Stankovská

Lekár

Ordinačné hodiny:

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 15:30
Pauza: 12:30 - 13:00

Odbery:

Pondelok 7:00 - 8:00
Utorok 7:00 - 8:00
Streda 7:00 - 8:00
Štvrtok 7:00 - 8:00
Piatok 7:00 - 8:00

Zmluvné poistenie:

všetky poisťovne


MHD

Zastávka Jána Jonáša - VW:
Autobus č: 21, 23, 24, 25, 26

Špičkové ambulancie pre vaše zdravie