Kardiologická ambulancia

Zaoberá sa ochoreniami srdca, dokáže odhaliť aj počiatočné štádia ochorení srdca a ciev.


Ponuka služieb

Základné kardiologické vyšetrenie je indikované u každého pacienta, ktorý má príznaky bolestí na hrudi, ťažkého dýchania pri námahe, poruchy srdcového rytmu, ischemickú chorobu srdca alebo prekonal infarkt myokardu.

Vyšetrenie na kardiológii sa taktiež odporúča u každého pacienta s vysokým krvný tlakom, ktorý nereaguje na bežnú liečbu, pri zadýchavaní sa pri námahe, ale aj v kľude, a taktiež pri opuchoch dolných končatín.

Vykonávame aj preventívne kardiologické vyšetrenie - je vhodné na odhalenie tzv. civilizačných ochorení, so zhodnotením, BMI, TK, TF, EKG a základným biochemickým vyšetrením krvi (glykémia, lipidy, minerály), za účelom prevencie kardiovaskulárnych ochorení.

Kardiologická ambulancia vykonáva:

  • Komplexné kardiologické vyšetrenie vrátane auskultačného vyšetrenia srdca a zmerania krvného tlaku a pulzu
  • Elektrokardiografické vyšetrenie 12 zvodmi (EKG)
  • ECHO - kardiografické vyšetrenie (USG) vyšetrenie srdca a veľkých ciev v aktuálnom pohybe pomocou Doopler ultrazvuku - umožňuje vyhodnotiť funkciu srdcového svalu, veľkosť jednotlivých srdcových dutín a srdcové chlopne Umožňuje hodnotiť jeho výkonnosť a známky poškodenia srdcového svalu.
  • EKG Holter monitor - prístrojové vyšetrenie, pri ktorom sa počas 24 hodín sníma EKG. Používa sa na odhalenie občas sa vyskytujúcich porúch srdcového rytmu, alebo prechodných príznakov nedokrvenia srdcového svalu počas dennej aktivity, alebo spánku.
  • Tlakový Holter - monitoring tlaku krvi počas 24 hodín. Umožní lekárovi presne nastaviť liečbu krvného tlaku vyšetrovanému pacientovi. Slúži na odhalenie neprimeraných výkyvov krvného tlaku, ktoré sa nedajú zistiť počas jedného lekárskeho vyšetrenia.
  • Ergometrické vyšetrenie - stupňovaný záťažový test bicyklovým ergometrom. Umožní nám sledovať prácu srdca pri záťaži a reakciu krvného tlaku na záťaž.
  • Individuálne vyhodnotenie celkového zdravotného stavu a vypracovanie lekárskej správy s plánom starostlivosti o zdravie.

 

MUDr. Martin Kokles

Lekár

Ordinačné hodiny:

Streda 8:00 - 16:00

 

Zmluvné poistenie:

všetky poisťovne


MHD

Zastávka Jána Jonáša - VW:
Autobus č: 21, 23, 24, 25, 26

Špičkové ambulancie pre vaše zdravie