Kožná ambulancia

Zaoberá sa všetkými chorobnými zmenami na koži, vyvolanými rôznymi vonkajšími i vnútornými príčinami, ich liečbou a prevenciou.


Ponuka služieb

V našej ambulancii poskytujeme:

  • diagnostiku a liečbu kožných ochorení,
  • odbornú ambulantnú činnosť so všeobecným zameraním,
  • dermatoskopické (prístrojové) vyšetrenie znamienok - umožní rozpoznanie nebezpečných znamienok na koži.

Na prvé vyšetrenie je nutné si priniesť odporúčanie (výmenný list) od všeobecného lekára. Vyšetrenie je možné realizovať aj bez odporúčania - na žiadosť pacienta, v tom prípade pacient uhrádza poplatok za vyšetrenie podľa platného cenníka polikliniky.

 

MUDr. Jaroslava Gánoczyová

Lekár

Ordinačné hodiny:

Streda 8:00 - 16:00

 Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Zmluvné poistenie:

všetky poisťovne


MHD

Zastávka Jána Jonáša - VW:
Autobus č: 21, 23, 24, 25, 26

Špičkové ambulancie pre vaše zdravie