Oftalmologická ambulancia

Zaoberáme sa prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení oka. Očné vyšetrenie dokáže včas odhaliť začínajúce očné vady, príčiny bolesti hlavy, hypertenziu, ochorenie rohovky či dokonca nádory. Na cievach v oku možno rozpoznať viaceré vážne ochorenia - infekčné, nádorové či zápalové.


Ponuka služieb

Komplexné očné vyšetrenie zahŕňa:

  • vyšetrenie vírusu zraku,
  • autorefraktokeratometriu – vyšetrenie zakrivenia rohovky,
  • farbocit,
  • vyšetrenie vnútroočného tlaku,
  • vyšetrenie predného segmentu oka,
  • vyšetrenie očného pozadia,
  • perimetrické vyšetrenie – vyšetrenie periférneho videnia.

 

Na prvé vyšetrenie je nutné si priniesť odporúčanie (výmenný lístok) od všeobecného lekára. Vyšetrenie je možné aj bez odporúčania na žiadosť pacienta, avšak za vyšetrenie sa potom platí poplatok podľa platného cenníka polikliniky.

 

MUDr. Marián Halás

MUDr. Imre Bohuniczký

 

Lekár

Ordinačné hodiny:

Utorok 12:30 - 16:00
Streda 12:30 - 15:30
Štvrtok 16:00 -19:00/17:00 - 19:00

 

Zmluvné poistenie:

všetky poisťovne


MHD

Zastávka Jána Jonáša - VW:
Autobus č: 21, 23, 24, 25, 26

Špičkové ambulancie pre vaše zdravie