Urologická ambulancia

Zaoberá sa diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou (pravidelnými kontrolami) ochorení močového ústrojenstva u mužov a žien a tiež chorobami pohlavných orgánov u mužov.


Ponuka služieb

Preventívna urologická prehliadka - počas celoročnej všeobecnej zdravotnej starostlivosti má poistenec nárok na preventívnu prehliadku podľa zákona, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia.
Okruh poistencov - muži nad 50 rokov, periodicita raz za 3 roky.

Na prvé vyšetrenie je nutné si priniesť odporúčanie (výmenný list) od všeobecného lekára. Vyšetrenie je možné realizovať aj bez odporúčania - na žiadosť pacienta, v tom prípade pacient uhrádza poplatok za vyšetrenie podľa platného cenníka polikliniky.

 

Nové zdravotné stredisko (Jána Jonáša 3)

MUDr. Mária Karláková

MUDr. Karin Galádová

 

Lekár

Ordinačné hodiny:

Štvrtok (párny týždeň)* 15:00 - 19:00

* informujte sa prosím telefonicky.

 

Zmluvné poistenie:

všetky poisťovne


MHD

Zastávka Jána Jonáša - VW:
Autobus č: 21, 23, 24, 25, 26

Špičkové ambulancie pre vaše zdravie