USG ambulancia

Ultrasonografia je moderná neinvazívna diagnostická metóda v medicíne, využívajúca fyzikálne vlastnosti ultrazvuku. Slúži najmä na zobrazovanie svalov a vnútorných orgánov. Okrem ich veľkosti je možné zobraziť aj jednotlivé štruktúry, patologické zmeny alebo lézie.


Ponuka služieb

Naša USG ambulancia je zameraná na vyšetrenie v:

  • gastroenterológii - na diagnostiku orgánov v brušnej dutine,
  • neurológii - na zobrazenie prietoku krvi a jeho možných prekážok,
  • diagnostike ochorení a poranení kostrovo-závesného aparátu - väzív, svalov, nervových dráh, povrchu kostí.

 

Výhody USG vyšetrení:

  • je rýchla a komfortná metóda pre pacienta i lekára,
  • pacient nie je ožarovaný,
  • dobre zobrazuje svaly,
  • zobrazuje rozhrania medzi tvrdými tkanivami a mäkkými tkanivami,
  • využíva sa ako sprievodná metóda pri niektorých invazívnych diagnostických postupoch - napríklad pri biopsii,
  • zobrazuje štruktúru orgánov,
  • USG zobrazovacia a diagnostická metóda je všeobecne považovaná za bezpečnú metódu.

 

Žiadosť o vyšetrenie USG podáva praktický lekár alebo lekár špecialista v odôvodnených prípadoch. USG vyšetrenia zároveň bývajú už takmer samozrejmou súčasťou skríningov v rámci preventívnych prehliadok a sú hradené zo zdravotného poistenia.

Na prvé vyšetrenie je nutné si priniesť odporúčanie (výmenný list) od všeobecného lekára. Vyšetrenie je možné realizovať aj bez odporúčania - na žiadosť pacienta, v tom prípade pacient uhrádza poplatok za vyšetrenie podľa platného cenníka polikliniky.

 

USG PRSNÍKOV

MUDr. Natália Dimová

Lekár

Ordinačné hodiny:

Utorok 7:00 - 14:00 

 

USG BRUCHA

MUDr. Peter Minárik, PhD.

MUDr. Natália Dimová

Lekár

Ordinačné hodiny:

Utorok 7:00 - 14:00 
Štvrtok 7:00 - 15:00

Obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:00


Zmluvné poistenie:

všetky poisťovne


MHD

Zastávka Jána Jonáša - VW:
Autobus č: 21, 23, 24, 25, 26

Špičkové ambulancie pre vaše zdravie