Domov / Polikliniky / Poliklinika JUH, Trenčín / Ambulancia preventívneho pracovného lekárstva

Ambulancia preventívneho pracovného lekárstva

Poskytuje služby v oblasti vplyvu pracovných podmienok na zdravie zamestnancov. Formou cielených lekárskych prehliadok pomáha zamestnancom v prevencii chorôb a pracovných úrazov na i mimo pracoviska.


Ponuka služieb

Zamestnanci môžu v ambulancii absolvovať nasledujúce prehliadky:

  • Vstupné, periodické, výstupné prehliadky
  • Mimoriadne prehliadky zamerané na výkon konkrétnych pracovných činností
  • Prehliadky zamerané na schopnosť viesť motorové vozidlo, prácu so zobrazovacími jednotkami, atď.

 

MUDr. Tibor Guštafík

MUDr. Oľga Eliášová

MUDr. Magdaléna Androvičová

Lekári

Ordinačné hodiny:

Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30

podľa objednania na tel. čísle 0905 606 552, 032/ 640 00 10

Zmluvné poistenie:

ambulancia nemá zmluvu s poisťovňami


Parkovanie

Počet parkovacích miest pre klientov: 20

Parkovacie miesta sa nachádzajú pred poliklinikou.

MHD

Zastávka Východná: 23, 28

Špičkové ambulancie pre vaše zdravie