PREVENT MAXI Muž

Poliklinika Radlinského

Program prevencie pre mužov
Komplexná zdravotná prehliadka rozšírená o špeciálne vyšetrenia pre mužov.

Kúpiť od 279 €
 

Organizmus muža a žena je odlišný, preto na to prihliadame aj v našich programoch prevencie. Tento je špeciálne zložený pre potreby muža.

Služba zahŕňa

Profesionálne vedené vyšetrenie, ktoré zahŕňa: