PREVENT MAXI Žena

Poliklinika Radlinského

Program prevencie pre ženy
Komplexná zdravotná prehliadka rozšírená o špeciálne vyšetrenia pre ženy.

Kúpiť od 299 €
 

Organizmus muža a žena je odlišný, preto na to prihliadame aj v našich programoch prevencie. Tento je špeciálne zložený pre potreby ženy.

Služba zahŕňa

Profesionálne vedené vyšetrenie rozšírených funkcií organizmu ženy, ktoré zahŕňa: